• <table id="owssa"></table>
  <blockquote id="owssa"><nav id="owssa"></nav></blockquote>
 • 下載中心

  您當前所在的位置:首頁 > 下載中心 >功能截圖

  智慧機構養老部分功能截圖

                                                                


  系統主界面

    


                                                                獲取免費試用賬號方式:    
    

                                                                新增咨詢人信息:

    

    

                                                               新增來訪人信息

   

    
    

                                                               添加老人檔案:

    

                                                                老人床位預定:

    

                                                               老人入住辦理: 


                                                               10.3.1.2老人健康檔案

    

                                                               編輯老人健康檔案:

    

                                                               10.3.1.3老人就診記錄

    

                                                               添加老人病歷:


                                                                10.3.1.4老人用藥計劃

    

                                                                新增用藥信息:

    

                                                                10.3.1.5老人相冊管理

    

                                                                 10.3.1.6老人體檢報告

    

                                                                添加體檢報告:

    

    

                                                               新增能力評估:

    

                                                               能力評估報告:

    

                                                               10.3.2.2中醫體質評估

    

                                                                 10.3.3評估設置